Nyheder

Referat fra kaffem?det.d.2/9 ...

Pulszone-beregner

Teampuls - pulszone - beregner
Beregn dine pulszoner


Pace-tabeller

Teampuls - Pace - tabeller
Pace-tabeller - se dem her


Galleri

Teampuls - Galleri
Se mere klik her


Teampuls - Galleri
www.fitnessfritid.dk

Referat trænerudvalgsmøde d. 6/3

 

Referat trænerudvalgsmøde d. 6/3 kl. 20.00 i klubhuset.

1. Svømning, samarbejde med tri afd.

v/ Klaus Lantz Klaus Lantz har i samarbejde med tri afd. aftalt følgende tilbud til løbere:

• Svømning 1 x ugentligt med træner

•Deltage i havsvømning 2 – 3 x ugentligt

• Cykling hver søndag kl.9 – 28 km i timen

Tilbud fra motion:

• Løbetræning man-ons-fre

• Tri løbere møder op kl.17.45 og finder en træningsgruppe der passer.

Der vil også blive af-holdt en aften i klubhuset for tri. Hver gang en fra tri vil løbe sender han/hun en mail til Klaus om forventninger og træningsmål.

Klaus Lantz er koordinator og indkalder til intromøde, hvor der deltager en træner fra hver gruppe.

Aftalen er at der ikke er udveksling af kontingent og konceptet er godkendt af både tri og motion.

2. Nyt fra bestyrelsen

Udgik pga. afbud fra Leif-Henning.

3. Nyt fra motionsudvalget

• Der er lavet plan over tilskudsløb.

• 5 km crossløb som klubmesterskab

• Kør ud – løb hjem tur d.20.april til Odder. Tilmelding Steen.

• Vagtværn ved Marselisborghallen forlænges til 15.maj.

• Aftale med løberen at trænere får 25 % rabat.

4. Generalforsamlingen i 1900 A/M 2013

• Trænerudvalget har sendt forslag ind og opfordrer grupperne til at møde op.

• John Benzon skriver til bestyrelsen og opfordrer på vegne af trænerudvalget at have et større lokale i baghånden.

5. Nyt fra grupperne

Kick – går godt med mange nye løbere. Tilbud til øvrige trænere om løbeteknik træning fra Noora.

Team Puls – der kommer mange nye og man prøver at favne mange.

Løbeskolen – der mangler pt. 4 nye trænere. Intro d.10.april. John Wiltoft holder som træner indtil løbeskolen slutter.

Eriks hold – Det går godt – to nye trænere på kursus.

Guider til modtagelse af nye medlemmer mangler tre personer. Steen melder sig.

Arnolds høns – Der kommer flere og flere og det går godt. Der er pt. to trænere under uddannelse, men de kan godt bruge flere.

Uddannelsesudvalget opfordrer trænerne til at samle ansøgninger til trænere der søger samme kur-sus.

6.Uddannelse

DAFs motionstræningskursus fravælges og i stedet vælges selv at planlægge et uddannelsesforløb for trænerne.Gruppen har behov for inspiration i forhold til nye måder at motionere på. Ligeledes løbetekniktræning med Noora.

Kurset skal være for 35 – 40 personer kun for trænere og hjælpere.

7.Evt.

Steen melder tilbage med tovholder til yoga tilbud m.m.

Core-træning kommer på hjemmesiden.

Fysioterapi – John undersøger muligheder og snakker med Geert og melder tilbage.

Motionsudvalget melder tilbage om, hvornår der er løbestilsanalyse.

Referent Elsebet Bjergfelt

Postet 24/03 2013

 

SideWalk webbureau - weblsninger og sgeoptimering