Nyheder

Referat fra kaffem?det.d.2/9 ...

Pulszone-beregner

Teampuls - pulszone - beregner
Beregn dine pulszoner


Pace-tabeller

Teampuls - Pace - tabeller
Pace-tabeller - se dem her


Galleri

Teampuls - Galleri
Se mere klik her


Teampuls - Galleri
www.fitnessfritid.dk

Referat fra trænerudvalgsmøde

Referat fra trænerudvalgsmøde onsdag den 09.01.2013.

Hermed indkaldelse til årets første møde i trænerudvalget onsdag d. 9/1 2013 kl. 20.00 i klubhuset.
1. Nyt fra bestyrelsen
2. Nyt fra Motionsudvalget
3. Gruppernes budget 2013
4. Tilskudsløb 2013. Absolut sidste chance for input
5. Træneroversigt første halvår 2013. På mail til undetegnede senest denne dag
6. Nyt fra Grupperne
7. Rådgivning om fysioterapi
8. Uddannelse
9. Evt
Referat fra trænerudvalgsmøde onsdag den 09.01.2013.
Ad.1
Leif-Henning(formand for 1900 A/M) berettede følgende:
Mia Knudsen og Helle Højholt fra administrations kontoret er blevet afskediget.
Der arbejdes fortsat på højtryk med planlægning af udvidelse og renovering af Marselisborg Hallen. Opgaven er omfattende, vi har Martin Roald fra bestyrelsen på sagen.
Aarhus 1900 skal arrangere et løb i forbindelse med Danmarks Indsamlingen d. 08/02 2013.
Der vil være massiv pressedækning, ikke mindst i ugen op til løbet. Følg med i dagspressen og 1900`s hjemmeside.
Igen i år skal vi samarbejde med Sculpture by the Sea, hvor der bliver brug for vagter.
Vores nye klubtøjs leverandør er fra 01.01.2013 er Løberen, Vester Allè, Aarhus.
Nye medlemmer kan træne op til 4 gange, inden vi opfordrer dem tegne et medlemskab i Aarhus 1900 A/M.
Event Kontoret arbejder i højeste gear med sponsor arbejdet, det tegner godt.
Leif-Henning opfordrede flere motionister til at indgå i bestyrelsesarbejdet.
Husk generalforsamlingen Tirsdag d. 12/03- 2013 kl. 19.00.
Ad.2
Jørgen Christoffersen(formand for motionsudvalget i 1900 A/M) berettede følgende:
Udvalget fungerer godt, det kører rigtig fint.
Julefrokosten var naturligvis endnu engang en kæmpe succes.
Vores ”Kør ud, løb hjem” ture er en massiv succes, det skal vi bygge videre på.
Søndags svømningen er godt i gang, der er mange på venteliste, men udvalget arbejder på en løsning, der forhåbentlig vil give flere pladser på holdet, til næste sæson.
Vi oplever for tiden en del indbrud i biler, der er parkeret nær Marselisborg Hallen.
Vi arbejder på en turnus ordning, hvor træningsholdene skal træne rundt om hallen.
Ad.3
Gruppernes budget for 2013 er meget lig 2012.
Ad.4
Tilskudsløbene for 2013 kommer til at ligne dem fra 2012. Den endelige liste kommer snart på hjemmesiden.
Ad.5
Træneroversigten for første halvår 2013 er på plads, vi ved nu hvem og hvor mange trænere de enkelte grupper har.
Ad.6 Der er kun positive tilbagemeldinger fra grupperne. De fleste grupper oplever mange nye løbere, skønt.
Ad.7
Ordningen med en fysioterapeut fortsætter uændret. Der er stadig 2 tider om måneden.
Ad.8
Der arbejdes fortsat på en form for efteruddannelse af vores trænere i samarbejde med DGI Østjylland. 7 Aarhus 1900 medlemmer er tilmeldt et basis kursus d. 03/02-2013.
Ad.9
Steen Østergaard (ham der er lige så gammel som Knud Tønner) pusler med noget yoga og meditation. Vi hører fra Steen snarest mulig.
Trænerudvalget opfordrer ALLE 1900 A/M`s medlemmer til at deltage i den kommende generalforsamling Tirsdag d. 12/03-2013 kl. 19.00. Tjek hjemmesiden.
Hilsen
John Wiltoft
Steen Østergaard
Nick Wiinberg
SideWalk webbureau - weblsninger og sgeoptimering